1. شروع به کار
  • محیط کاربری
  • فولدر پروژه
  • تنظیمات
 1. محیط 3D Max
  • آشنایی با محیط
  • پنل های خلق و توصیف
  • واحد های اندازه گیری
  • نمایش شبکه شطرنجی
  • صفحه های دید
  • کلیدهای میانبر
  • جابجایی اشیا
  • حالت های نمایش
  • قالب بندی صفحه های نمایش
 1. اصول مدل سازی
  • ساختن صفحه تصویر
  • تنظیمات نمایش
  • ساختن احجام اولیه
  • مرورگر سکانس
  • فهم سطح جزییات
  • صحفه ی ابزار توصیف
  • شکافتن صفحه ابزار توصیف
 1. مدلسازی توسط چندوجهی ها
  • استفاده از روان طراحی با چندوجهی ها
  • کار با زیرمجموعه اشیا
  • جوش دادن نقاط
  • انتخاب مرکز انتقال
  • افزودن جزییات با کات و جابجایی
  • افزودن جزییات با برش سریع
  • انتخاب نرم
  • انتخاب پنجره ای
  • انتخاب پیستوله ای
  • Attach - ادغام کردن اشیا
  • متصل کردن المان ها با Bridge
  • شاخه کردن چندوجهی ها با Extrude
  • نرم کردن و سخت کردن لبه ها
 1. مدلسازی سطوح چندبخشی
  • فهم سطوح تقسیم شده
  • ساختن یک شئ قابل ویرایش
  • افزودن توصیفگر تقارن
  • انتخاب NURMS یا Turbo Smooth
  • زمخت کردن اشکال
  • افزدن چرخه اشکال توسط Swift Loop
  • محدود کردن جابجایی سطوح تقسیم شده
  • جوش دادن محل انقطاع
  • افزودن نامتقارنی
  • یکپارچه کردن سطوح تقسیم شده
 1. مدل سازی با فرم های آزاد
  • فرم دادن با قلم Deform
  • استفاده از قلم-های Relax و Noise
  • تنظیمات ترسیم
  • القای یک شی به دیگری
  • فرم دادن با قلم های جابجایی
  • ایجاد تکرار با نقاشی جسم
  • استقرار اشیا
 1. مدلسازی با خطوط متصل
  • ترسیم خط
  • جابجایی مرکز ثقل
  • گرداندن یک سطح با توصیفگر Lathe
  • استفاده از انواع مختلف رئوس
  • استفاده از ابزارهای جابجایی آکسی
  • امتداد دادن یک خط
  • چسباندن یک کمان
  • تلفیق خطوط
  • گرد کردن گوشه ها با Fillet
  • استفاده از Outline
  • تنظیم سطح جزئیات
 1. مدلسازی با خطوط منحنی
  • فهم کلی NURBS
  • ساختن یک منحنی NURBS
  • تبدیل اشیا به NURBS و تکثیر زیراشیاء
  • ساختن یک سطح U loft
  • ساختن مجدد منحنی ها
  • تنظیم حدود سطوح
  • گروه کردن اشیاء