1. سرفصل ها
  • معرفی
  • باز کردن نرم افزار در محیط ویندوز
  • معرفی و بررسی انواع محیط های گرافیکی
  • معرفی محیط فتوشاپ Photoshop
  • معرفی ورژن و تغییر رنگ محیط نرم افزار
  • باز کردن عکس و مدیریت تب های عکس
  • ساختن یک سند جدید و آشنایی با کدهای رنگی
  • بزرگ و کوچک نمایی تصویر Zoom
  • دستورات میان بر ShortCut
  • حرکت در تصویر و زوم های پیشرفته (Panning)
  • سایز عکس و معرفی مگاپیکسل
  • بزرگ و کوچک کردن سایز عکس
  • مدل های تغییر سایز
  • معرفی رنگ جلویی و پشتی (Color Picker)
  • ریختن رنگ (Fill Color)
  • کلیدهای میان بر ریختن رنگ (Fill Shortcut)
  • انتخاب رنگ با ابزار قطره چکان (Eye dropper)
  • ابزار انتخاب چهارضلعی ، مربع و مستطیل
  • اضافه کردن ، کم کردن و حدفاصل انتخاب
  • کلیدهای میان بر ابزار Select
  • استایل های مختلف در انتخاب
  • دستورات تکمیلی انتخابی (1) باز انتخاب ، برعکس کردن انتخاب ، محو کردن دور و دور خط
  • دستورات تکمیلی انتخابی (2) بزرگ کردن انتخاب ، کوچک کردن انتخاب ، نرم کردن لبه ها
  • انتخاب دایره و بیضی
  • انتخاب خط عمودی و افقی
  • لایه و شناخت (Layer)
  • ساختن لایه ، جابجا کردن و تراز کردن آنها
  • ساختن و انتخاب لایه به صورت اتوماتیک
  • جابجا کردن و آوردن یک عکس در پنل لایه ها
  • پاک کردن لایه
  • ترکیب لایه ها (Merge Layers)
  • کپی کردن لایه ها و یا بخشی از آنها
  • کمند (Lasso)
  • کمند مقطع (Poly Lasso)
  • کمند مغناطیسی (Magnet Lasso)
  • کارکرد حافظه
  • حافظه و به جلو بردن و عقب بردن فرامین (History)
  • پنل حافظه (History Panel)
  • پاک کردن حافظه
  • بریدن عکس برای ترکیب بندی بهتر (Crop)
  • صاف کردن عکس کج با دو ابزار متفاوت (Straighten)
  • بریدن عکس با پرسپکتیو
  • خط کش ها (rulers)
  • خطوط راهنما (Guide lines)
  • توضیحات تکمیلی خطوط راهنما
  • شطرنجی کردن صفحه (Grid)
  • خطوط راهنمای هوشمند (Smart Pixel Grid)
  • مقیاس (Scale)
  • چرخش (Rotate)
  • شکستن زاویه ها (Skew)
  • درهم ریختگی (distort)
  • پرسپکتیو (Perspective)
  • قرینه سازی و تغییر شکل ماهیت شکل (Warp , Flip)
  • تغییرات آزاد و بازتغییر (Free Transform)
  • آشنایی با قلم و نوار خصوصیت آن (Brush)
  • غلظت قلم و امکان پاشش
  • اضافه کردن براش از منو نرم افزار
  • اضافه کردن براش از خارج نرم افزار
  • ساختن براش از روی عکس و شکل
  • پنل براش
  • ابزار انتخاب سریع (Quick Selection Tool)
  • ابزار انتخاب چوب جارو (Magic World Tool)
  • ابزار مهم شبیه ساز (Clone Stamp)
  • بازسازی یک عکس قدیمی
  • ابزارهای اصلاح پوست (Healing Brush)
  • ابزارهای اصلاح پوست (Patch Tool)
  • ابزارهای اصلاح پوست (Content Aware)
  • برطرف کردن سرخی چشم (Red Aye)
  • لایه های ترکیبی نوری و رنگی (Blend Mode)
  • آرایش کردن (Makeup)
  • بافت (Pattern)
  • ابزار پاک کن (Erase Tool)
  • ابزار پاک کن جادویی و پاک کن صفحه پشتی (Magic-Erase Tool)
  • تایپ فعال (Action Text)
  • پاراگراف (Paragraph)
  • کار با متن (Warp Text)
  • کار با متن بر روی عکسهای پرسپکتیودار (Vanishing Point)
  • کار با فیلتر (Liquify)
  • آشنایی با فیلتر کار بر روی صورت
  • آشنایی با سایه دادن (Drop Shadow)
  • کپی کردن و قرار دادن (Copy , Paste)
  • ساختن لایه جداگانه برای سایه
  • سایه روی شکل (Inner Shadow)
  • نور خارج شونده (Outer Glow)
  • نور تابیده شده بر روی شکل و بر جسته کردن متن (Inner Glow)
  • دور خط (Stroke)
  • برجسته کردن لایه و تایپ (Bevel and Emboss)
  • رنگ ، طیف و بافت بر روی لایه (Color Overlay)
  • کپی کردن افکت از یک لایه به لایه های دیگر
  • شناخت لایه پنهان کننده (Layer-Mask)
  • عکسهای ترکیبی
  • استفاده از لایه پنهان کننده در صورت
  • اصلاح عکس خانوادگی
  • تغییردادن زمینه (BackGround)
  • تنظیم خودکار نور و رنگ (Auto Tone Color Contrast)
  • اصلاح نور با ابزار Level
  • استفاده از لایه تنظیمات نور و رنگ (Adjustment Layer)
  • نور و کنتراست، اصلاح سایه و روشن (Brightness and Contrast)
  • اصلاح شدت نور Exposure و استفاده از Blend Mode
  • ماهیت رنگ و غلظت آن (Hue and Saturation)
  • ماهیت رنگ و تغییر آن
  • بستن کانال های رنگی
  • اصلاح نور و رنگ به صورت ترکیبی
  • تنظیمات نور و رنگ (Lights Color Setting)
  • Clipping mask
  • شبیه سازی دو عکس (Simulating)
  • دستور Invert
  • ابزار Curve
  • پنل Vibrance
  • تغییر رنگ در عکس
  • عکس سیاه و سفید - بخش اول
  • عکس سیاه و سفید - بخش دوم
  • عکس سیاه و سفید - بخش سوم
  • بخش اول Smart Object
  • بخش دوم Smart Object
  • بخش سوم Smart Object
  • آشنایی با فیلترها - بخش اول (Filter)
  • آشنایی با فیلترها - بخش دوم (Filter)
  • آشنایی با فیلترها - بخش سوم (Filter)
  • آشنایی با فیلترها - بخش چهارم (Filter)
  • آشنایی با فیلترها - بخش پنجم (Filter)