1. سرفصل ها
  • معرفی
  • باز کردن نرم افزار در محیط ویندوز
  • معرفی محیط های گرافیکی
  • معرفی ورژن های فتوشاپ
  • معرفی محیط نرم افزار
  • باز کردن عکس و مدیریت تب های عکس
  • ساختن یک سند جدید و آشنایی با کدهای رنگی
  • بزرگ و کوچک نمایی تصویر با ابزار
  • دستورات میان بر
  • حرکت در تصویر و زومهای پیشرفته
  • سایز عکس و معرفی مگاپیکسل
  • بزرگ و کوچک کردن سایز عکس
  • مدلهای تغییر سایز
  • معرفی رنگ جلویی و پشتی
  • ریختن رنگ
  • کلیدهای میان بر ریختن رنگ
  • انتخاب رنگ با ابزار قطره چکان
  • ابزار انتخاب چهارضلعی ، مربع و مستطیل
  • اضافه کردن ، کم کردن و حدفاصل انتخاب
  • کلیدهای میان بر
  • استایل های مختلف در انتخاب
  • دستورات تکمیلی انتخابی (1) باز انتخاب ، برعکس کردن انتخاب ، محو کردن دور و دور خط
  • دستورات تکمیلی انتخابی (2) بزرگ کردن انتخاب ، کوچک کردن انتخاب ، نرم کردن لبه ها
  • انتخاب دایره و بیضی
  • انتخاب خط عمودی و افقی
  • لایه و شناخت
  • ساختن لایه ، جابجا کردن و تراز کردن آنها
  • ساختن و انتخاب لایه به صورت اتوماتیک
  • جابجا کردن و آوردن یک عکس در پنل لایه ها
  • پاک کردن لایه
  • ترکیب لایه ها
  • کپی کردن لایه ها و یا بخشی از آنها
  • کمند
  • کمند مقطع
  • کمند مغناطیسی
  • کارکرد حافظه
  • حافظه و به جلو بردن و عقب بردن فرامین
  • پنل حافظه
  • پاک کردن حافظه
  • بریدن عکس برای ترکیب بندی بهتر
  • صاف کردن عکس کج با دو ابزار متفاوت
  • بریدن عکس با پرسپکتیو
  • خط کش ها
  • خطوط راهنما
  • توضیحات تکمیلی خطوط راهنما
  • شطرنجی کردن صفحه
  • خطوط راهنمای هوشمند
  • مقیاس
  • چرخش
  • شکستن زاویه ها
  • درهم ریختگی
  • پرسپکتیو
  • قرینه سازی و تغییرشکل ماهیت شکل
  • تغییرات آزاد و بازتغییر
  • آشنایی با قلم و نوار خصوصیت آن
  • غلظت قلم و امکان پاشش
  • اضافه کردن براش از منو نرم افزار
  • اضافه کردن براش از خارج نرم افزار
  • ساختن براش از روی عکس و شکل
  • پنل براش
  • ابزار انتخاب سریع
  • ابزار انتخاب چوب جارو
  • ابزار مهم شبیه ساز
  • بازسازی یک عکس قدیمی
  • ابزارهای اصلاح پوست
  • ابزارهای اصلاح پوست
  • ابزارهای اصلاح پوست
  • برطرف کردن سرخی چشم
  • لایه های ترکیبی نوری و رنگی
  • آرایش کردن
  • بافت
  • ابزار پاک کن
  • ابزار پاک کن جادویی و پاک کن صفحه پشتی
  • تایپ فعال
  • پاراگراف
  • کار با متن
  • کار با متن بر روی عکسهای پرسپکتیودار
  • کار با فیلتر
  • آشنایی با فیلتر کار بر روی صورت
  • آشنایی با سایه دادن
  • کپی کردن و قرار دادن
  • ساختن لایه جداگانه برای سایه
  • سایه روی شکل
  • نور خارج شونده
  • نور تابیده شده بر روی شکل و بر جسته کردن متن
  • دور خط
  • برجسته کردن لایه و تایپ
  • رنگ ، طیف و بافت بر روی لایه
  • کپی کردن افکت از یک لایه به لایه های دیگر
  • شناخت لایه پنهان کننده
  • عکسهای ترکیبی
  • استفاده از لایه پنهان کننده در صورت
  • اصلاح عکس خانوادگی
  • تغییردادن زمینه
  • تنظیم خودکار نور و رنگ
  • اصلاح نور با ابزار level
  • استفاده از لایه تنظیمات نور و رنگ
  • نور و کنتراست، اصلاح سایه و روشن
  • اصلاح شدت نور exposure و استفاده از لایه های ترکیبی
  • ماهیت رنگ و غلظت آن
  • ماهیت رنگ و تغییر آن
  • بستن کانال های رنگی
  • اصلاح نور و رنگ به صورت ترکیبی
  • تنظیمات نور ورنگ
  • Cliping mask
  • شبیه سازی دو عکس
  • دستور invert
  • ابزار Curve
  • پنل Vibrance
  • تغییر رنگ در عکس
  • سیاه وسفید عکس - بخش اول
  • سیاه وسفید عکس - بخش دوم
  • سیاه وسفید عکس - بخش سوم
  • بخش اول-smart object
  • بخش دوم-smart object
  • بخش سوم-smart object
  • آشنایی با فیلترها - بخش اول
  • آشنایی با فیلترها - بخش دوم
  • آشنایی با فیلترها - بخش سوم
  • آشنایی با فیلترها - بخش چهارم
  • آشنایی با فیلترها - بخش پنجم